Reagerer mot Hydro

80 representantar frå 16 kommunar i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland reagerar kraftig på at Hydro med støtte frå Energibedriftenes Landsforening, EBL, går til rettsak mot eit samrøystes vedtak i Stortinget om pris på konsesjonskraft.