Ja til flytting av Aker Kværner-lån

Arbeidet med oppsplittingen av Aker Kværner kan fortsette. Onsdag sa eierne av et obligasjonslån på 3,9 milliarder kroner ja til å flytte lånet over i det nye olje— og gasselskapet.