• Scanpix

Statoil- avtale om grunnvann

Statoil inngår samarbeidsavtale med Stavanger— firmaet AGWA, som ser globale muligheter i kartlegging, utnyttelse og forvaltning av dype grunnvannsressurser.