• Thomas Førde

Rogaland importerer halve energibehovet

Energifylket Rogaland er bare selvforsynt med 57 prosent av eget energi— forbruk. Resten må importeres, mest som olje, men og som elektrisitet.