Kutter overproduksjonen

Organisasjonen av oljeeksporterende land (Opec) reduserer overproduksjonen for å hindre prisfall — men selve kvotene blir som før.