Statoil satser nytt i Russland

Statoil satser bredt i Russland, langt mer enn i Barentshavet. Russland kan bli nytt kjerneområde for selskapet.