Randabergfirma selger stort til lavkostland

Randaberg Industries klarer det kunst— stykket å eksportere mekaniske komponenter til skip som bygges i lavkostland som Polen og Romania.