Fare for at trålflåten i Rogaland kan bli utradert

Dei gjenverande 20 industritrålarane i Rogaland kan bli kjøpt opp og forsvinna fråhavet. Sterke krefter i Norges Fiskarlag ønskjer ei slik utvikling.