Stavanger krever flere Lyse-penger

Stavanger kommunes renteinntekter fra Lyse Energi AS sviktet med 54 millioner kroner i fjor. Nå vil kommunen ha mer Lyse-penger, selv om lav rente øker skatteinntektene.