Fryktar kollisjon med fiskebåtar

Hydro og Statoil fryktar for alvorlege uhell i Nordsjøen.Fiskebåtar som nærmar seg olje— og gassinstallasjonar blirinnstendig oppmoda om å senda ut varsel seinast når dei er 60minuttar unna.