Slutt for øko-meieri

Økologiske meieri utanfor Tine-systemet er slått konkurs. Haugaland Meieri blei tufta på store mengder idealisme frå økologiske melkebønder på Haugalandet ved oppstarten for vel eitt år sidan.