Viktige WTO-tiltak for u-land

Utviklingslandene har fått gjennomslag for flere viktige krav i forhandlingsleder Stuart Harbinsons omstridte utkast til landbruksavtale i WTO.