Ett års forsinkelse koster 3,4 mrd.

Hvis Snøhvit-prosjektet må utsettes i ett år, halveres verdien av gasseventyret. Dette skriver statsråd Einar Steensnæs i en redegjørelse til Stortinget.