Statoil får nye britiske lisenser

Statoil er blitt tildelt andeler i tre lisenser i 22.tildelingsrunde på britisk sokkel, som ble offentliggjort 14.september. Tildelingen omfatter til sammen fem blokker.