- Nopef snur i streikesak

— Rederne og Nopef gjør nå det de har kritisert oss for å streikefor, hevder OFS-leder Terje Nustad.