Høy lønnsvekst på sykehusene i fjor

Sykehusansatte fikk minst 1 milliard kroner mer i lønnsvekst i fjor enn Stortinget hadde forutsatt. Dette er en hovedårsak til sykehusenes underskudd.