Dette feltet skal produsere i 20 år til

Produksjonen er i gang fra Gjøa P1 to år etter at utbyggingsplan ble levert.

Nye funn og videreutvikling av feltet, gjør at Gjøa-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen får betydelig forlenget produksjonstid.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

22. februar var en merkedag for Neptune Energy. Feltet startet gassproduksjon og om noen dager er det gang i oljeproduksjonen også. Dette skjer to år etter at Neptune Energy og partnere fikk klarsignal til å bygge ut Gjøa P1.

Les også

Oljeselskap tok drastisk grep - har unngått smitte offshore

– Produksjonsstart fra Gjøa P1 er en viktig milepæl for Neptune og våre Gjøa-partnere. Trass i pandemien og utfordringene dette medfører, har vi holdt fokus og leverer nå prosjektet i henhold til planlagt tid og kost. Oppstarten forsterker Gjøa-plattformens posisjon som et viktig knutepunkt, og øker de totale gjenværende reservene på feltet med 30 prosent, sier administrerende direktør Odin Estensen i Neptune Energy Norge i en pressemelding.

Les også

Norge må forsvare forskjellsbehandling av nordsjødykkere

Skulle stengt i 2026

Betydelige oppgraderinger av Gjøa-feltet, deriblant satsingen på P1-prosjektet, har gjort at Neptune Energy har forlenget levetiden på Gjøa-feltet fram til 2040. Opprinnelig var meningen at feltet skulle stengt ned i 2026.

Les også

Slik skal Neptune Energy sørge for 20 år til med produksjon på Gjøa

Gjøa P1-utbyggingen består av en ny havbunnsramme knyttet opp mot eksisterende infrastruktur på Gjøa-feltet. Den har en olje- og en gass produsent.

Gjøa-feltet vil nå produsere over 100 millioner fat oljeekvivalenter mer enn det som ble anslått da produksjonen startet. Partnere i Gjøa er Neptune Energy (30 prosent og operatør), Petoro (30 prosent), Wintershall Dea (28 prosent), Petoro og Okea (12 prosent).

Les også

Equinor stenger ned oljefelt

10 milliarder kroner

Totalt investerer lisenspartnerne rundt 10 milliarder kroner i utbygging av Gjøa P1 og Duva-feltet hvor produksjonen fra begge feltene knyttes til Gjøa-plattformen. Utbyggingene ble godkjent i 2019.

– Sammen med den kommende produksjonsstarten fra Duva-feltet, vil Gjøa P1 styrke Neptunes posisjon i den nordlige delen av Nordsjøen, som er et av våre viktigste vekstområder på norsk sokkel. Utbyggingen av Gjøa P1 gjør at vi kan utvinne betydelige mengder olje og gass fra dypere formasjoner, i tillegg til å utnytte ledig produksjonskapasitet.

– Dette bidrar til å redusere produksjonskostnadene per fat, noe som kommer både lisenspartnerne på Gjøa og det norske samfunnet til gode, sier prosjektdirektør Erik Oppedal i Neptune Energy Norge i pressemldingen som selskapet har sendt ut.

Den halvt nedsenkbare Gjøa-produksjonsenheten er elektrifisert med vannkraft fra land og har et av de laveste CO₂-fotavtrykkene per produserte fat oljeekvivalenter på norsk sokkel.

Publisert: