Vil skattlegge oljen for å bygge havvind

Tankesmien Manifest vil at oljebransjen skal betale en avgift som skal brukes til å subsidiere havvind. – Det trengs rask omstilling, sier Manifest-økonom.

Dette bildet er fra Equinors flytende havvindprosjekt Hywind Scotland.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Manifest fremmer denne ideen i et notat om hvordan regjeringen kan finansiere utviklingen av flytende havvind.

Tankesmien bekjenner seg til venstresiden i norsk politikk, men har også samarbeid også med næringslivet. Blant annet støtter både Aker Solutions, fagforeninger og deler av miljøbevegelsen industrisatsingen Grønn Industri 21.

Manifest mener at oljebransjen må bygges ned og havvinden bygges opp, og at det derfor er lurt å ta penger fra den ene og gi til den andre.

– Hvis man bare pumper penger inn i ny, grønn industri er det en risiko for at økonomien overopphetes, sier samfunnsøkonom Jonas Algers i Manifest til E24.

Samfunnsøkonom Jonas Algers i tankesmien Manifest.

– Skal man unngå det, må aktiviteten samtidig reduseres et annet sted. Denne erstatningseffekten kan vi få ved å legge en avgift eller skatt på oljebransjen, sier han.

E24 omtalte nylig et forslag fra SV om å pålegge oljebransjen en produksjonsavgift på 25 kroner fatet, som partiet ville bruke til grønn omstilling.

Algers vil spisse dette enda mer, og bruke pengene fra en slik skatt eller avgift til havvind.

Flere har tidligere diskutert muligheten for en avgift på petroleum, men så langt har man ikke diskutert hva pengene skal brukes til. Vi tenker at de kan finansiere en satsing på grønn industri, sier Algers.

Hvor god tid har vi hvis Norge skal ta en posisjon innen havvind? Det er tema i denne episoden av podkasten Det vi lever av. Hør den her:

Antydet 8–9 milliarder i året

Manifest har ikke selv sett på hvordan en slik avgift skal utformes, men viser blant annet til Klimaomstillingsutvalget, et uavhengig utvalg nedsatt av WWF, Civita og Norsk klimastiftelse.

Utvalget foreslo i fjor å stramme betydelig inn på oljepolitikken.

Utvalget foreslo også en omstillingsavgift på olje- og gassproduksjon. Denne skulle bidra til å fremme klimaomstilling og grønn teknologi, og samtidig til å redusere Norges klimarisiko.

Utvalget utredet ikke dette grundig, men nevnte muligheten for en avgift på 100 kroner per tonn CO2-utslipp fra kundenes bruk av norsk olje og gass.

Det ville ifølge utvalget tilsvare om lag fem dollar fatet, og kunne gitt inntekter på åtte til ni milliarder kroner i året. Flere utvalgsmedlemmer tok imidlertid dissens til dette forslaget.

Les også

Equinor-utbyttene viser at grønnfargen kommer

Vil gi rom for grønn industri

– Oljeproduksjonen vil uansett falle i perioden frem mot 2030. Trenger man da avgifter til å hjelpe til?

– Utfordringen for Norge er at det trengs rask omstilling, sier Algers.

Han peker på en rapport fra Ådne Cappelen og SSB som sier at oljeaktiviteten vil falle etter 2025, men at det også er mulig å se for seg en raskere avvikling.

– Det vil også skape større muligheter for grønn industri. Teknologien, ingeniørene og arbeiderne kan også jobbe innen grønn industri, sier Algers.

– Om du bare gasser på med statens ressurser på grønn industri og ikke reduserer petroleumsaktiviteten, så risikerer du at det blir krevende å få tak i ingeniører, fagfolk og kapasitet, og det kan bidra til økt inflasjon. Man må gi rom for den grønne industrien, sier han.

– Vil kunne være skadelig

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass (Norog) peker på at oljebransjen allerede betaler mye i skatter og avgifter. Hvis det skal komme flere nye avgifter, må de utredes nøye for å unngå utilsiktede effekter, mener organisasjonen.

Bransjen har i dag en marginal skattesats på 78 prosent, og betaler CO₂-kvoter gjennom EUs kvotehandelssystem og en særnorsk CO₂-avgift.

– En ny avgift på toppen av dette vil kunne være skadelig for oljenæringens konkurransekraft internasjonalt, skriver Norog-leder Anniken Hauglie i en e-post til E24.

Har foreslått CO₂-tiltaksfond

Norsk olje og gass mener at temperaturen i norsk økonomi bør reguleres av regjeringen via statsbudsjettet og Norges Bank gjennom rentesettingen. Organisasjonen ser heller ingen motsetning mellom å satse på olje og gass og havvind.

– Vurderingen til Manifest minner mer om et ideologisk argument mot olje, heller enn et praktisk argument for havvind, skriver Hauglie.

Hun peker på at de første havvindparkene i Norge først vil være på plass frem mot 2030. Aktiviteten innen havvind kan på langt nær erstatte oljeaktiviteten, men den kan gi et bidrag til å bevare bransjens kompetanse. Derfor støtter oljenæringen utviklingen av havvind.

– Det haster å få til en industriell satsing på havvind i Norge. Dette er også bakgrunnen for at vi, sammen med andre i organisasjoner i NHO-familien har kommet med konkrete anbefalinger som kan bidra til en vellykket norsk satsing på havvind, skriver Hauglie.

Ifølge Norsk olje og gass er det heller ingen ny idé å skattlegge én næring for å subsidiere andre. Organisasjonen har selv foreslått et CO₂-tiltaksfond etter modell fra NOx-fondet.

Vil sikre staten

Manifest er også opptatt av at staten bør sikre seg en andel av de fremtidige inntektene fra havvind, og ikke bare bidra med subsidier for å utvikle slik industri.

Dette kan for eksempel skje gjennom det systemet britene bruker. Der sikrer staten utbyggerne en viss strømpris, og så må regjeringen subsidiere dem når markedsprisen er lavere. Hvis markedsprisen er høyere enn det utbyggerne har krevd, vil utbyggerne betale penger til staten.

– En annen måte å tjene penger på er å sikre skatteinntekter ved at norske bedrifter blir posisjonert for å ta markedsmuligheter. Vi ser at danskene har jobbet lenge for å sikre seg store markedsandeler i havvind og turbiner. Det har kostet mye, men nå tjener de godt på det, sier Algers.

– Hvis staten også våger å etablere et eget statlig grønt selskap eller gi et større mandat til Statkraft eller Equinor om å satse på havvind, så kan også disse selskapene sikre seg en stor del av statens subsidier og gevinstene, slik at ikke alt går til private aktører, sier han.

Manifest har den siste tiden pekt på at Norge er svært avhengig av olje- og gasseksporten, og tatt til orde for raskere omstilling og økt satsing på grønn industri.

– Det virker som det har vært en industriell latskap i Norge på grunn av de store olje- og gassinntektene. Det virker som man ikke har trengt å tenke på industriutvikling. Men det holder ikke lenger når hele verden skal gjennom en omfattende omstilling, sier Algers.

Publisert: