Mørkt for Valebrokk

TV2 la fram tall som viser en nedgang i overskuddet per tredje kvartal i år.