Usikre på ny storeier i Kværner

Kværner-styret jobber på spreng med å finne ut hva den russiske storaksjonæren Yukos vil med 10 prosent av konsernet.