Hjelp, vil noen lage «Slapsekaren»?

På Kastrup og den nye brua over Øresund fjernes snøslapset med en Petter-Smart-doning fra Jæren. Nå truer danskene med å kjøpe flere maskiner.