Full gass mot Nord-Jæren

Om to år skal naturgassen strøyma i land i Risavika i Sola, frå nårdfylket gjennom røyr på botnen av Boknafjorden.