SAS skjønner ikke Konkurransetilsynet

SAS stiller seg undrende til hvorfor Konkurransetilsynet tilsynelatende la så liten vekt på Braathens økonomi da det vurderte SAS/Braathens-saken.