Forundret miljøvernminister

Miljøvernminister Børge Brende er forundret over at private bedrifter ønsker en lov som forbyr bruk av ikke-sertifisert regnskogtømmer.