Prosafe tjener mindre

Prosafe ASA er blant dem som ikke har profittert på at dollarkursen er gått ned. Iallfall bruker selskapet det som en av begrunnelsene for at inntjeningen er svakere.