Usikkert arbeidsmarked gir færre barn

En offentlig utredning fra Sverige har fastslått sammenhengenmellom utviklingen på arbeidsmarkedet og nedgang i fruktbarheten.