Når mor jobber mye, tar også far overtid

Når mor jobber mer enn full uke, reduserer ikke far arbeidstiden. Begge to jobber overtid, viser ny forskning ved NTNU.