1 milliard i minus for Gjensidige NOR

Gjensidige NOR Forsikringsgruppen oppnådde et negativt resultat på 1,03 milliarder kroner etter skatt i 2001.