Ingen åpning for arbeidsinnvandring

Høyre får neppe stortingsflertallet med seg i denne omgang for å åpne for arbeidsinnvandring.