Svart økonomi i vekst

Mer penger brukes trolig til lyssky formål, konkluderer en ny forskningsrapport fra Norges Bank. Finansdepartementet er bekymret, og setter ned et utvalg som skal foreslå tiltak.