Fullt på fyret, Hå vil utvide

Hå ønsker nå å overta det mest attraktive huset for overnatting påObrestad fyr, men Forsvaret sier foreløpig nei. Kapasiteten ersprengt for de to fyrene langs Jæren som har overnatting.