Bøndene får 100 mill. mer

Bøndene og statens forhandlinger om årets jordbruksoppgjørfortsatte på overtid i dag. Begge partene trodde i formiddag på enløsning. Aftenbladet vet at oppgjøret har en ramme på mellom 100millioner kroner i økte inntekter for bøndene. Bondeorganisasjonenekrevde opprinnelig 925 millioner.