- Et ran av de eldres rettigheter

Regjeringens forslag i revidert nasjonalbudsjett er et ran av eldres rettigheter, mener Norsk Pensjonistforbund.