4 milliarder mer til kommunene

Kommunene får ikke mer penger av staten i år, men loves firemilliarder mer i kommuneproposisjonen for 2004.