Mer olje opp fra Gullfaks

Nyutviklet boreteknologi fra Prosafe skal øke produksjonen av olje fra Gullfaks-feltet i Nordsjøen og forlenge livet til det viktige feltet.