Rentekutt i det blå

Norges Bank endret ikke rentene i bankens rentemøte onsdag. Utsiktene til at sentralbanken setter ned rentene i neste rentemøte er heller små.