Spennende for Statnett

Selv om ingenting er besluttet, er det forutsetningen at Statnett skal være operatør for el-kablene til Nordsjø-plattformene.