Ormen Lange: Strid og atter strid

Ormen Lange er ikke bare et gigantisk gassfelt, men også en arenafor vedvarende strid, maktkamp og konflikter mellom de involverteselskapene.