Fjell-stø tro på milliardkjøp

Statoil-sjef Olav Fjell føler seg trygg på at gigantkjøpet avSDØE-andeler vil bli god forretning og bidra til å tryggearbeidsplassene i selskapet og gjøre Statoil-aksjene attraktive.