Jens P. Heyerdahl fikk lønnsøkning på tampen

Orkla-sjef Jens P. Heyerdahl får en lønnsøkning på 900.000 kroner knappe to måneder før han går av. Den nye lønnen øker etterlønnen hans med 2,7 millioner kroner.