Oljeinvesteringene øker

Regjeringen justerer opp forventningene til oljeinvesteringene med13 milliarder i forslaget til revidert budsjett.