Glad- melding til Lyse Gass

Lyse er fornøyd med Gassmeldingen, spesielt når det gjelder gassrøret over Boknafjorden.