Avblåser elverk-truloving

Rådmannen i Suldal legg planane om å gifta bort Suldal elverk på hylla. Det skjer sjølv om medgifta — eller sparevinsten - for innbyggjerar, kommune og næringsliv kunne løpa opp i 15 millionar årleg.