Fortsatt gildt i Bjerkreim

Bjerkreim kommunen planlegger ikke nedskjæringer. I Kommune-Norge er det en nyhet.