Ny oljeskatt kan forsinke Statoil på børs

Det nye forslaget til oljeskatt kan forsinke børsnoteringen av Statoil med flere måneder, fordi hele informasjonen om selskapet må skrives om dersom forslaget blir vedtatt.