Orklas styre må levere ut hemmelig granskingsrapport

Orklas generalforsamling vedtok med stort flertall torsdag å pålegge styret å utlevere den hemmelige granskingsrapporten fra undersøkelsesutvalget i selskapet.