Innhold uten betydning for portoen

Posten Norge AS vil heretter ikke ta hensyn til innholdet i aviser og blad når portoen fastsettes.