OD vil plugge brønner

Borerigger kan få hardt tiltrengte oppdrag med å plugge forlatte oljebrønner. Oljedirektoratet har sendt brev til oljeselskapene på norsk sokkel og bedt om å få en oversikt over hvilke planer selskapene har for å sikre midlertidig forlatte brønner.