Bergesen selges til Hong Kong

Petter C.G. Sundt og Morten Sigval Bergesen selger seg ut av skipsrederiet Bergesen. Salgssummen for de to arvingenes andel av rederiet er nesten 3 milliarder kroner.