Milliardpluss for Aker Kværner

Kjell Inge Røkkes Aker Kværner legger i dag fram sitt besteresultat på fem år. Overskudd før skatt: En milliard kroner.